Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-126340-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng