Thủ tục hành chính: Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị - Kon Tum

Thông tin

Số hồ sơ: T-KTU-112198-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Gia hạn chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng