Thủ tục hành chính: Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-136341-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Thái Nguyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Thái Nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng