Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-106567-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Tại Chi cục Thú y
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng