Thủ tục hành chính: Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc - Bình Phước

Thông tin

Số hồ sơ: T-BPC-148974-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng