Thủ tục hành chính: Gia hạn chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-112338-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng