Giá gói thầu có bao gồm chi phí thuế và phí bảo vệ môi trường không?

Ngày gửi: 25/10/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL42374

Câu hỏi:

Để xác định Giá gói thầu trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì giá gói thầu có bao gồm chi phí Thuế và phí bảo vệ môi trường (khai thác đất)?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật đấu thầu 2013.

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ khoản 16, điều 4, Luật đấu thầu 2013, giá gói thầu được hiểu là giá trị gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu .

Căn cứ vào khoản 2, điều 35, Luật đấu thầu 2013, giá gói thầu được quy định chi tiết như sau: Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên. Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông tin về giá trung bình theo thống kê của các dự án đã thực hiện trong khoảng thời gian xác định; ước tính tổng mức đầu tư theo định mức suất đầu tư; sơ bộ tổng mức đầu tư. Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì ghi rõ giá ước tính cho từng phần trong giá gói thầu.

Như vậy trong trường hợp này giá gói thầu có bao gồm cả chi phí thuế và phí bảo vệ môi trường. 

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam