Thủ tục hành chính: Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-BS01-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nơi đăng ký kết hôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng