Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Ghi nhận bổ sung, sửa đổi Hồ sơ phương tiện khi xe cơ giới có thay đổi thông tin hành chính, thông số kỹ thuật - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Ghi nhận bổ sung, sửa đổi Hồ sơ phương tiện khi xe cơ giới có thay đổi thông tin hành chính, thông số kỹ thuật - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS538
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và buổi sáng Thứ Bảy hàng tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết theo quy định).
+ Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30;
+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 15h30
Thời hạn giải quyết: - Kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện trong ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và xe đã được đưa đến Trung tâm Đăng kiểm.
- In ấn chỉ kiểm định và cấp phát ấn chỉ kiểm định ngay sau khi phương tiện đạt tiêu chuẩn kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tem kiểm định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng