Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-001717-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng