Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Dự thi cấp bằng thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba, thuyền trưởng hạng ba hạn chế - Nam Định

Thông tin thủ tục hành chính Dự thi cấp bằng thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba, thuyền trưởng hạng ba hạn chế - Nam Định

Số hồ sơ: T-NDH-176994-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày ra Quyết định trúng tuyển Sở Giao thông vận tải cấp bằng cho thí sinh trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng