Thủ tục hành chính: Đóng số máy, số khung ô tô, mô tô - Sơn La

Thông tin thủ tục hành chính Đóng số máy, số khung ô tô, mô tô - Sơn La

Số hồ sơ: T-SLA-070858-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng cảnh sát giao thông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng cảnh sát giao thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng