Thủ tục hành chính: Đơn đề nghị Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đơn đề nghị Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-124427-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thị xã Sa Đéc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đô thị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng