Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đổi phù hiệu cho xe taxi - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Đổi phù hiệu cho xe taxi - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-051973-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phù hiệu cho xe Taxi
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng