Thủ tục hành chính: Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-051410-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng