Thủ tục hành chính: Đổi, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ chuyên môn - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đổi, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ chuyên môn - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS264
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ sở dạy nghề
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ sở dạy nghề
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ sở dạy nghề hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng