Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đổi, cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đổi, cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-BS315
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giao thông vận tải hoặc qua đường bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng, chứng chỉ chuyên môn.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng