Hệ thống pháp luật
Nội dung văn bản đang được cập nhật, vui lòng tải file về để xem!
HIỆU LỰC VĂN BẢN


Warning: Undefined variable $tieu_de in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\docs.detail.php on line 180

 • Số hiệu:
  Warning: Undefined variable $vb_sohieu in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\docs.detail.php on line 183
 • Loại văn bản:
  Warning: Undefined variable $loai_van_ban in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\docs.detail.php on line 184
 • Ngày ban hành:
  Warning: Undefined variable $vb_ngaybanhanh in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\docs.detail.php on line 185
 • Nơi ban hành:
  Warning: Undefined variable $vb_noibanhanh in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\docs.detail.php on line 186
 • Người ký:
  Warning: Undefined variable $ten_nguoi_ky in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\docs.detail.php on line 187
 • Ngày công báo:
  Warning: Undefined variable $vb_ngaycongbao in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\docs.detail.php on line 188
 • Số công báo:
  Warning: Undefined variable $vb_socongbao in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\docs.detail.php on line 189
 • Ngày hiệu lực:
  Warning: Undefined variable $vb_ngayhieuluc in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\docs.detail.php on line 190

 • Warning: Undefined variable $vb_ngayhethieuluc in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\docs.detail.php on line 192
 • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
Tải văn bản

Warning: Undefined variable $vb_loai in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\docs.detail.php on line 204

Warning: Undefined variable $vb_loai in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\docs.detail.php on line 204

Warning: Undefined variable $md5_id in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\download.links.php on line 3

Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\download.links.php on line 3

Warning: Undefined variable $md5_id in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\download.links.php on line 3

Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\download.links.php on line 3

Warning: Undefined variable $md5_id in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\download.links.php on line 3

Warning: Undefined variable $md5_id in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\download.links.php on line 4
Không có dữ liệu download.

Warning: Undefined variable $md5_id in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 2

Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 2

Warning: Undefined variable $md5_id in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 2

Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 2

Warning: Undefined variable $md5_id in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 2

Warning: Undefined variable $md5_id in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 3

Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 3

Warning: Undefined variable $md5_id in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 3

Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 3

Warning: Undefined variable $md5_id in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 3

Warning: Undefined variable $md5_id in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 3

Warning: Undefined variable $md5_id in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 4

Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 4

Warning: Undefined variable $md5_id in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 4

Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 4

Warning: Undefined variable $md5_id in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 4

Warning: Undefined variable $md5_id in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 4

Warning: Undefined variable $md5_id in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 13

Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\lib\modules\function.vanban.php on line 258

Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\lib\modules\function.vanban.php on line 259

Warning: Undefined variable $md5_id in C:\Websites\indicat.vn\tools\php\pages\docs\muc.luc.list.php on line 14