Thủ tục hành chính: Đính chính, sửa đổi nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Đính chính, sửa đổi nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-108599-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Giáo dục và đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp nộp qua đường bưu điện thì tính từ ngày nhận hồ sơ do bưu điện chuyển đến
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng