Thủ tục hành chính: Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-086265-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Hộ khẩu , chứng minh nhân dân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi tiếp nhận hồ sơ Công an cấp xã
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ hộ khẩu (đã điều chỉnh)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng