Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Điều chỉnh lưu lượng đào tạo đến 20% - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh lưu lượng đào tạo đến 20% - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-243172-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Không quá 04 (bốn) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong đó: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra; Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải có văn bản điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ô tô
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng