Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-252541-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Công dân trực tiếp nộp hồ sơ, nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Nếu hồ sơ nộp sau 15 giờ thì công dân nhận kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy tờ hộ tịch được điều chỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng