Thủ tục hành chính: Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình (đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp 1, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử văn hóa, công trình tượng đài, quản cáo, tranh hoành tráng; những công trình thuộc một dự án nhưng nằm ở các huyện, thành phố; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình (đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp 1, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử văn hóa, công trình tượng đài, quản cáo, tranh hoành tráng; những công trình thuộc một dự án nhưng nằm ở các huyện, thành phố; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-007961-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng