Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Điều chỉnh bằng tốt nghiệp do cải chính hộ tịch - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh bằng tốt nghiệp do cải chính hộ tịch - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-269079-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: Văn bản pháp luật không quy định nhưng thực tế giải quyết 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao bằng tốt nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng