Thủ tục hành chính: Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở Giao thông vận tải quản lý - Lai Châu

Thông tin thủ tục hành chính Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở Giao thông vận tải quản lý - Lai Châu

Số hồ sơ: T-LAC-137863-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải – Phương tiện & Người lái - Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy di chuyển
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng