Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đề nghị xác nhận đăng ký biểu trưng (logo) của xe taxi, màu sơn của xe buýt - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị xác nhận đăng ký biểu trưng (logo) của xe taxi, màu sơn của xe buýt - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-256643-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao thông Vận tải hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào giấy đăng ký biểu trưng (logo) của xe taxi, màu sơn của xe buýt (theo mẫu), trường hợp không xác nhận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng