Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đề nghị ưu tiên mua phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản thuộc sở hữu chung - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị ưu tiên mua phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản thuộc sở hữu chung - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1192
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Thi hành án dân sự hoặc qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: (Không quy định cụ thể) Giải quyết ngay khi có đề nghị mua tài sản.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: (Không quy định cụ thể) (Hợp đồng) mua bán phần tài sản của người phải thi hành án.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng