Thủ tục hành chính: Đề nghị nhập khẩu, xuất khẩu mẫu bệnh phẩm - Bộ Y tế

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị nhập khẩu, xuất khẩu mẫu bệnh phẩm - Bộ Y tế

Số hồ sơ: B-BYT-262902-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực: Y tế, Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Y tế dự phòng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Y tế dự phòng
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng