Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đề nghị công bố lại bến xe - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị công bố lại bến xe - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-256655-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao thông Vận tải hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra; Sau khi kiểm tra, nếu bến xe khách đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại bến xe khách mà đơn vị khai thác bến xe khách đề nghị thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công bố đưa bến xe vào khai thác
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng