Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-256644-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao thông Vận tải hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công bố đưa bến xe hàng vào khai thác, trường hợp không chấp thuận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng