Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đề nghị cấp (lại) phù hiệu xe taxi do hư hỏng hoặc hết giá trị sử dụng - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị cấp (lại) phù hiệu xe taxi do hư hỏng hoặc hết giá trị sử dụng - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-BS55
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao thông Vận tải
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp phù hiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng