Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-256706-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao thông Vận tải hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệB
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng