Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên (đối với trường hợp không được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành nghề công chứng) - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên (đối với trường hợp không được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành nghề công chứng) - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-254188-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng