Thủ tục hành chính: Đấu giá tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Đấu giá tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-129236-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hội đồng Định giá - bán đấu giá tài sản huyện, thành phố (Phòng Tài chính - Kế hoạch)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng Định giá - bán đấu giá tài sản huyện, thành phố (Phòng Tài chính - Kế hoạch)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan có tài sản bán đấu giá
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng