Thủ tục hành chính: Đấu giá quyền sử dụng đất (đối với dự án có tổng trị giá tính theo giá khởi điểm lớn hơn 10 tỷ đồng) - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Đấu giá quyền sử dụng đất (đối với dự án có tổng trị giá tính theo giá khởi điểm lớn hơn 10 tỷ đồng) - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-049292-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Tài chính công, Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Đấu giá quyền sử dụng đất (đối với dự án có tổng trị giá tính theo giá khởi điểm lớn hơn 10 tỷ đồng) - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính (số 16 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).: + Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút;
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Đấu giá quyền sử dụng đất (đối với dự án có tổng trị giá tính theo giá khởi điểm lớn hơn 10 tỷ đồng) - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc định giá khởi điểm và bán đấu giá quyền sử dụng đất
Phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất
Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất
Các hồ sơ khác có liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Đấu giá quyền sử dụng đất (đối với dự án có tổng trị giá tính theo giá khởi điểm lớn hơn 10 tỷ đồng) - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Đấu giá quyền sử dụng đất (đối với dự án có tổng trị giá tính theo giá khởi điểm lớn hơn 10 tỷ đồng) - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Đấu giá quyền sử dụng đất (đối với dự án có tổng trị giá tính theo giá khởi điểm lớn hơn 10 tỷ đồng) - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Thủ tục hành chính liên quan Đấu giá quyền sử dụng đất (đối với dự án có tổng trị giá tính theo giá khởi điểm lớn hơn 10 tỷ đồng) - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Menu