Thủ tục hành chính: Đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng - Sơn La

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng - Sơn La

Số hồ sơ: T-SLA-077802-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 6 tháng tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng