Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký, xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm - Hoà Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký, xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm - Hoà Bình

Số hồ sơ: T-HBI-BS74
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật và mời chuyên gia bên ngoài để thẩm định hồ sơ, nội dung quảng cáo (nếu cần)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản hoặc qua đường Fax, E-mail, mạng điện tử hoặc bưu điện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng