Thủ tục hành chính: Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-252535-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Công dân trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
- Trường hợp bổ sung hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ nộp sau 15 giờ thì công dân nhận kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; Bản chính Giấy khai sinh được bổ sung.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng