Thủ tục hành chính: Đăng ký việc bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Hà Nội

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNO-092016-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp (số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội). - Hoặc có thể ủy quyền cho người khác : việc ủy quyền phải lập bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật. Trong trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có trách nhiệm chứng minh mối quan hệ đó
Thời hạn giải quyết: - Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp cần phải xác minh thì có thế kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy khai sinh ghi chú việc bổ sung và ghi nội dung bổ sung vào cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng