Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký vắng mặt đối với Quân nhân dự bị (QNDB) được phép ra nước ngoài vì việc riêng từ một năm trở lên - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký vắng mặt đối với Quân nhân dự bị (QNDB) được phép ra nước ngoài vì việc riêng từ một năm trở lên - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS858
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Quân nhân, Dân quân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp đến làm thủ tục đăng ký tại Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Đăng ký vắng mặt ghi vào Sổ đăng ký Quân nhân dự bị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng