Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES - Bình Dương

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES - Bình Dương

Số hồ sơ: T-BDU-119524-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục kiểm lâm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bảo tồn thiên nhiên thuộc Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các loài động vật hoang dã quy định tại Phụ lục I công ước CITES và thuộc nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng