Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ trong trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật , diễn viên nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được cục biểu diễn nghệ thuật hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép vào Việc Nam biểu diễn. (Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội ;chủ địa điểm (khách sạn, nhà hàng ăn uống , giải khát, điểm vui chơi giải trí công cộng) - Kon Tum

Thông tin

Số hồ sơ: T-KTU-128787-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng