Thủ tục hành chính: Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-066182-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng