Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký thuế thay đổi bổ sung trong trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi người nộp thuế chuyển đến- Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thuế thay đổi bổ sung trong trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi người nộp thuế chuyển đến- Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS408
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế: Chi cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung do người nộp thuế kê khai sai sót).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tình hình nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh do cơ quan Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi cấp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng