Thủ tục hành chính: Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS176
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Phát thanh - truyền hình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp (Phòng Báo chí - Xuất bản).
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.
+ Hoặc nộp trực tuyến tại website Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng