Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký thế chấp xóa đăng ký thế chấp - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thế chấp xóa đăng ký thế chấp - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS123
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc
+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng