Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS345
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, cơ quan thuế
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng nhận vào đơn xin Đăng ký và chứng nhận vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chứng nhận trên trang bổ sung của giấy chứng nhận)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng