Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi trụ sở hoạt động chi nhánh đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi trụ sở hoạt động chi nhánh đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-033865-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa, một cửa liên thông” của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Thời hạn giải quyết: 03 làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng