Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi tên đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh) hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi tên đơn vị trực thuộc (Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh) hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-BS294
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã đến trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận Giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và nhận khuôn dấu cùng Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (nếu có)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng