Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện Doanh nghiệp tư nhân - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện Doanh nghiệp tư nhân - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-131679-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản Lý Đầu Tư Phát Triển Đảo Phú Quốc, Công An Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài Chính - Kế Hoạch và Đầu Tư của Ban Quản Lý Đầu Tư Phát Triển Đảo Phú Quốc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công An Tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Tổ Một Cửa của Ban Quản Lý Đầu Tư Phát Triển Đảo Phú Quốc
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng